Özetler İngilizce hazırlanmalıdır.

Başlık en çok 250 karakter içermelidir.

Özetin başlık, yazar ismi ve kurum bilgileri dışında kalan asıl metni en çok 3000 karakter olmalıdır.  Varsa destekleyen kurum-kuruluş bilgisi özet metninin sonuna eklenebilir.

Özet, araştırma konusunu açıkça vurgulamalıdır. Deneme düzeni, materyal ve istatistik yöntemler tanımlanmalıdır. Çalışmadan elde edilen temel bulgular özetlenerek varılan sonuç kısaca belirtilmelidir. Özette tartışma, tablo, şekil veya kaynak listesi yer almamalıdır.

Bilim kurulunun değerlendirmesinde devam eden veya tamamlanmış araştırma bulgularına dayalı bildiriler öncelikli olacaktır. Ancak, kapsamlı derleme bildiriler de kabul edilecektir.

Derleme bildiriler için: Özetin girişinde bildirinin konusu açıkça tanımlanmalıdır. Özet bildiri konusunu tam olarak yansıtmalı ve sunulan bildirinin alana yapacağı katkı açıkça belirtilmelidir. 

Anahtar kelimeler ana metinden ayrı olarak eklenmelidir ve en çok 6 adet olmalıdır.