Özetler, 1 Aralık 2023 tarihine kadar kongre web sayfasında http://www.wpsaturkiyecongress.org/   online özet gönderim platformu üzerinden gönderilmelidir.

Gönderilen özetler Bilim Kurulu tarafından  değerlendirilecektir.  Bildiri kabul süreci, bilim kurulu tarafından belirlenecek olan en az iki hakemin bildiriyi değerlendirmesi ile tamamlanacaktır. Hakem sürecinin tamamlanmasıyla değerlendirme belgesi (kabul mektubu) bildiri sahibi/sahiplerine gönderilecektir. Bilim kurulu gönderilen özet üzerinde düzeltme talep edebilir ve sunum şekline (sözlü veya poster) karar verebilir.  Özetlerin değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilendirme 15.Ocak. 2024 tarihine kadar sorumlu yazarın email adresine gönderilecektir. Söz konusu bilgilendirme mektubunda kabul edilen özetler için tam metin, poster veya sözlü sunum hazırlama kurallarına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Sorumlu yazarın, varsa bilim kurulunun düzeltme önerilerine zamanında yanıt vermesi gereklidir.

Kabul edilen bildirilerin tam metin olarak gönderimi yazar(lar)ın isteğine bağlıdır. Tam metin göndermek isteyen yazarlar 1 Mart 2024 tarihine kadar göndermelidir. Tam metinler yine WEB sayfasında özet gönderim platformu üzerinden yüklenecektir. Tam metni bulunmayan bildiriler, kongre kitabında özet olarak yer alacaktır. 

Kabul edilen her bir bildiri özeti için yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt işlemi tam metin gönderimi için öngörülen son tarihe kadar (1 Mart 2024) tamamlanmalıdır. Aksi durumda söz konusu bildiri programdan ve bildiri kitabından çıkartılacaktır.   Her bir kayıtlı katılımcı en çok 3 adet bildiri sunabilir.


DERGİDE MAKALE OLARAK YAYIN: Dileyen katılımcıların  bildirileri Poultry Studies dergisinde dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla makale (tam metin) olarak yayınlanacaktır.

Makaleler dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenlendikten sonra doğrudan dergiye gönderilmesi  gerekmektedir.  Kongre organizasyonumuzun dergi hakem ve yayın sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Dergiye yayın gönderilirken kabul mektubu ya da katılım belgenizin bir kopyasını da mail ile dergiye gönderilmesi ve kongrede sunulduğunun bildirilmesi gerekmektedir.