Özet gönderim sisteminin açılışı: 15.09.2023

Özet gönderim sisteminin kapanışı: 01.12.2023

Özet değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi: 15.01.2024

Kabul edilen özetlerin tam metinlerinin (yazarın isteğine bağlıdır) gönderimi için son tarih: 01.03.2024

Bildirisi sözlü veya poster sunum olarak kabul edilen yazarların kayıt olması için son tarih: 01.03.2024

Kongre bilimsel oturumlarının kesinleşmesi ve web sayfasında ilanı: 15.04. 2024